รวมคำอวยพรและคำคม (ไทย-อังกฤษ) มากกว่า 1,000 ข้อความ

1,009

WISHES

ALL TIME

ขอให้คำอวยพรทั้งหมดที่มี นำสิ่งดีๆ มาสู้ชีวิตคุณ

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

551. หัวเราะให้ได้ อย่างน้อยวันละครั้ง

A laugh a day is the best medicine

552. เมื่อเปลี่ยนมุมที่ยืน โลกที่มองเห็นก็เปลี่ยนไป

If you look at the world in another angle, you might find the unexpected changes

553. ย่ำอยู่กับที่ ย่อมไม่ต่างกับการถอยหลัง

When you keep on pounding in the same place, life is moving itself backward

554. ไม่กล้าแตกต่าง ก็ไม่มีวันโดดเด่น

If you dare not be any different than others, you would never stand out of the crowd

555. ไม่มีใครทำอะไรถูกใจคนทั้งโลก

Nobody can please the whole world

556. เส้นทางชีวิตอาจเปลี่ยนแปลง แต่จุดหมายอย่าแปรเปลี่ยน

Your life path may have changed but your goal will always be the same

557. กฎเกณฑ์ยิ่งมาก ชีวิตก็ยิ่งไร้อิสระ

The more rules there are, life is less and less free

558. ยอมรับว่าไม่รู้ ชีวิตก็เริ่มการเรียนรู้

To accept that you don’t know something. That is when life start its learning process

559. หยุดการพ่ายแพ้ ด้วยการเตรียมพร้อม

Stop all your failure with a prepared mind

560. กฎเกณฑ์คร่ำครึ เป็นข้ออ้างที่ดีของคนที่ไม่กล้าเปลี่ยนแปลง

All those century old rules………They’re the best excuse for those who dare not change themselves

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น