รวมคำอวยพรและคำคม (ไทย-อังกฤษ) มากกว่า 1,000 ข้อความ

1,009

WISHES

ALL TIME

ขอให้คำอวยพรทั้งหมดที่มี นำสิ่งดีๆ มาสู้ชีวิตคุณ

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

401. หากจะล้มลงเป็นครั้งที่ร้อย อย่าน้อยก็ขอให้ลุกได้ในทุกครั้งที่ล้ม

If you should fail again on the hundredth time, at least you should try to stand up every time you fall

402. คนที่มองเห็นอนาคต ย่อมเลือกที่จะยืนในจุดที่ดีที่สุดเสมอ

If one could see his own future he would choose the best place to be

403. ทิฐิทำให้เราสูญเสียโอกาสดี ๆ ในชีวิต

Your high ego will make you lose your best chance in life

404. จุดเริ่มต้นของชัยชนะ อยู่ที่จิตใจของเราเอง

The beginning of a victory begins right in your mind

406. กล้าปฏิเสธ ในสิ่งที่เราไม่ยินยอม ย่อมเป็นการดีกว่ายินยอมทั้งที่อยากปฏิเสธ

Dare to refuse the things your mind would reject is better than accept something you will later on reject

407. ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ความพัฒนาก็เกิดขึ้นได้ยาก

The fear of changes, slow down all progress

408. สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชีวิต คือการมีมุมมองความคิดที่ผิดพลาด

The one obstacle for the development of life is to have the wrong idea about it

409. เมื่อความคิดเปลี่ยน ชีวิตก็เปลี่ยน

Life changes to the tune of your thought

450. ท่าทีทีคิดว่าตนเองฉลาด ในสายตาของผู้อื่นเขาอาจเห็นว่าโง่

The way one try to show how clever he is, in another point of view he may look stupid

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น