รวมคำอวยพรและคำคม (ไทย-อังกฤษ) มากกว่า 1,000 ข้อความ

1,009

WISHES

ALL TIME

ขอให้คำอวยพรทั้งหมดที่มี นำสิ่งดีๆ มาสู้ชีวิตคุณ

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

371. อย่ามีความสุข บนความทุกข์ของผู้อื่น

Don’t live the life of a king on other’s sorrow

372. ความต้องการไขว่หาความสุขมากเกินไป คือที่มาของความทุกข์

The more you look for worldly pleasure the more you’re heading into the depth of sorrow

373. การกระทำความดี คือการสร้างบารมีให้กับชีวิต

To do the good deed is to built a good fortune to your life

374. ความดีที่สะสม ไม่ต้องกลัวใครขโมยเอาไป

The good that we do, no one can take away from us

375. การรีรอลังเล ทำให้หลายคนพลาดโอกาสสำคัญในชีวิต

Many people lose their best chance in life because of waiting hesitations

376. รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น ย่อมคาดการณ์สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตได้ถูกต้องมากกว่าใคร

Know yourself and understand others you can well predict the happening in life better than anyone

377. การไม่ยอมสูญเสีย ในคราวจำเป็นต้องสูญเสียที่สุด อาจทำให้เราต้องสูญเสียมากขึ้น

If you cling on to what you should have given away in the end you might lose everything you own

378. ชีวิตสามารถก้าวไปได้ไกล เท่าที่หัวใจมีแรงทะยาน

Life can really leap and jump as long as your heart will

379. พลังในชีวิต ยิ่งทุ่มเทยิ่งเพิ่มพลัง

The power of life increases as more power input

380. สนุกกับภาระหน้าที่ทีได้รับ การทำงานก็เต็มไปด้วยความสุข

Have fun with your work and your work will pay itself off as happiness

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น